Systemy zarządzania wydawaniem płynów

OPIS SYSTEMU zarządzania eSMDP

 

Biorąc pod uwagę oczekiwania użytkowników, system został stworzony tak, aby w maksymalnie prosty i intuicyjny sposób pozwolić na sprawne zarządzanie gospodarką płynów w jednej, lub wielu stacjach pracujących w ramach Twojej firmy. System pozwala na przykład wydawać czasowe prawa dostępu do dystrybutora. Identyfikacja może odbywać się na kilka sposobów (PIN, kartę, chip lub kartę i chip). Modułowa budowa systemu, pozwala w prosty i ekonomiczny sposób na konstruowanie instalacji obsługującej zarówno małe stacje z pojedynczym punktem nalewowym jak i duże sieci dystrybucji płynów z wieloma dużymi stacjami (wiele sterowników, punktów nalewowych i zbiorników) ? praktycznie bez jakichkolwiek ograniczeń! System eSMDP będzie rozrastał się razem z Twoją firmą i zawsze będzie w stanie spełnić Twoje wymagania! eSMDP, może być fakt, iż system świetnie nadaje się również do zarządzania wydawaniem płynów w ramach warsztatów samochodowych ? oferuje możliwość śledzenia i rozliczania na poziomie pojedynczego zlecenia naprawy oraz autoryzuje dostęp do poszczególnych płynów eksploatacyjnych (w rozbiciu na pojazdy i personel serwisowy).Podstawowe cechy funkcjonalne systemu eSMDP:


 • Autoryzowany dostęp do pobierania płynów na poziomie odbiorcy i pojazdu;
 • Autoryzacja możliwa na podstawie kart zbliżeniowych oraz pastylek Dallas?a (równocześnie lub zamiennie);
 • Kontrola stanu przebiegu pojazdów na podstawie wprowadzanych w czasie tankowania stanów liczników przebiegu;
 • Możliwość definiowania dziennych limitów tankowań przypisywanych równocześnie do pojazdów i odbiorców;
 • Stała kontrola poziomu płynów w zbiornikach ? na podstawie prowadzonej przez program sterujący gospodarki magazynowej oraz wskaźników rzeczywistego poziomu płynu.
 • Możliwość wykonania kalibracji zarówno stanów zbiorników jak i urządzeń zliczających;
 • Stała rejestracja wszystkich zdarzeń generowanych w systemie: pobieranie płynu, tankowanie zbiorników, kalibracja itp.
 • Stacje mogą pracować samodzielnie, bez konieczności stałego podłączenia do komputera, mogą być rozproszone, a dane mogą być przekazywane do centrali za pomocą łącza internetowego, wewnętrznej sieci LAN, bezpośredniego łącza kablowego lub przez modem GSM;
 • Rozbudowany system raportowy z możliwością samodzielnego definiowania raportów (system jest dostarczany z wieloma predefiniowanymi raportami zużycia płynów z podziałem na pojazdy, odbiorców, dowolne przedziały czasowe oraz z grupowaniem po dowolnych polach);
 • Zastosowanie nowoczesnego systemu gromadzenia danych (relacyjna baza danych) pozwala na proste eksportowanie danych do praktycznie wszystkich, liczących się obecnie na rynku formatów (Excel, Access, PDF i wiele innych).
 • Nabiurkowy czytnik pozwala na proste i wygodne programowanie identyfikatorów; dodatkowo istnieje możliwość autoryzacji do programu PC za pośrednictwem przypisanych do operatorów systemu identyfikatorów;
 • Wielopoziomowy dostęp do aplikacji PC zwiększa bezpieczeństwo systemu (np.: korekty stanów zbiorników może wykonać wyłącznie wydzielony pracownik stacji lub właściciel!).W skład systemu eSMDP wchodzą następujące moduły:

 

Sterownik eSMDP

 

 • Sterownik z wbudowanym modułem wykonawczym do sterowania jednym dystrybutorem;
 • Nabiurkowy czytnik kart zbliżeniowych i pastylek Dallas?a
 • Rozszerzające moduły wykonawcze do sterownia wieloma dystrybutorami za pośrednictwem jednego sterownika;
 • Aplikacja PC do konfiguracji i zarządzania instalacją;

 

 • Sterownik KDP-100 realizuje funkcje autoryzacji odbiorców i pojazdów oraz steruje pracą modułów wykonawczych (dystrybutorów). 
  Do jednego sterownika może być przypisana dowolna liczba dystrybutorów.
  Standardowo sterowniki KDP-100 jest zintegrowany z jednym modułem wykonawczym.
  Komunikacja z użytkownikiem systemu jest realizowana poprzez duży, cztero-segmentowy wyświetlacz LED (wskaźnik ilości pobranego paliwa);
  mniejszy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz typu 2x20 (wyświetlacz komunikatów systemowych)
  oraz klawiaturę numeryczną wyposażoną dodatkowo w klawisze nawigacyjne i wyboru.
   
 • Autoryzacja może być przeprowadzona na podstawie: kart zbliżeniowych, pastylek Dallas'a oraz kodów wprowadzanych z klawiatury.

 • Każde zdarzenie tankowania jest rejestrowane w sterowniku i przekazywane za pośrednictwem uniwersalnej magistrali komunikacyjnej do centralnej bazy danych.
  W przypadku braku połączenia istnieje możliwość magazynowania do kilku tysięcy zdarzeń (dokładna, maksymalna ilość przechowywanych zdarzeń zależy od ilości zdefiniowanych w systemie odbiorców i pojazdów). Zdarzenie mogą być wyczytywane poprzez podłączenie sterownika do komputera lub za pomocą specjalnych pastylek Dallas?a z wbudowaną pamięcią wewnętrzną.
 • Aplikacja PC pozwala na konfigurację i zarządzanie całą instalacją z jednego miejsca ? bez względu na ilość dystrybutorów czy stacji.
  Interfejs użytkownika został zaprojektowany z wykorzystaniem nowoczesnych technik programowania ? rezultat: wygodny i bardzo czytelny sposób komunikacji z użytkownikiem! Wszystkie zmiany w konfiguracji wykonuje się wyjątkowo intuicyjnie. Zastosowanie rozbudowanego, zewnętrznego systemu raportowania spowodowało, iż dostęp do danych jest prosty i praktycznie nieograniczony.
 

eN-TANK

64-100 Leszno
ul. Geodetów 1
telefon: +48 65 520 40 47

twit fb

Na tej stronie używamy ciasteczek ,o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację...