Sorbenty

 

SORBENTY DO USUWANIA WYCIEKÓW cieczy ropopochodnych, chemicznych I innych: 

Poniżej pragniemy zaproponować Państwu  nasze środki sorpcyjne do usuwania skutków wycieków substancji ropopochodnych oraz usuwania zanieczyszczeń z posadzek, zbiorników i maszyn:

 

 

A. uniwersalny sorbent mineralny, kalcynowany. Odznacza się on następującymi cechami:Sorbent

 

 • zdolność pochłaniania ropopochodnych, kwasów ,zasad i wszelkich innych cieczy ;
 • duża chłonność od 80-125% w zależności od rodzaju cieczy;
 • antypoślizgowy i niepalny;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
 • nie tworzy mazi, pochłania zapachy;
 • nie wchodzi w reakcję z pochłoniętą cieczą;
 • nie oddaje pochłoniętej cieczy nawet pod dużym naciskiem;
 • do stosowania na wolnym powietrzu i wewnątrz pomieszczeń.

 

Dzięki powyższym właściwościom doskonale zdaje egzamin np. w sytuacjach ratownictwa drogowego, w zakładach remontowych i produkcyjnych, przy usuwaniu różnych awarii i skutków katastrof ekologicznych.

 

W ofercie posiadany sorbent w następujących postaciach:

 • drobnoziarniste o  granulacji 0,2?1mm;
 • luzem;
 • maty i chodniki;
 • węże absorpcyjne;
 • poduszki absorpcyjne. 

 

L.p.

Środek sorpcyjny

Rodzaje / wymiary

1

Uniwersalny sorbent mineralny Opakowanie 20kg

0,2 ? 1 mm

 

 

B. Oferujemy skuteczny sorbent olejochłonny syntetyczny o wysokiej gwarantowanej skuteczności. Odznacza się on następującymi cechami: 

 

 • olejochłonny ? około 20kg oleju na 1kg sorbentu,
 • niezatapialny ? nie nasiąka wodą,
 • prosty w utylizacji ? spala się na CO2 i wodę,
 • nietoksyczny ? bezwonny nie pyli.

 

Ta syntetyczna włóknina ma właściwości absorbujące oleje jak i również wiele innych niebezpiecznych dla środowiska substancji ropopochodnych, rozpuszczalników chemicznych itp. Absorpcja następuje prawie natychmiast, w zależności od stopnia lepkości oleju natomiast woda jest odtrącana.

Możliwe jest wielokrotne zastosowanie sorbentu przez odciskanie lub odwirowanie oleju. W użytkowaniu jest higieniczny i nie gnije.

 Jego zniszczenie nie powoduje obciążenia środowiska. W tym celu sorbent ten został przebadany przez firmę posiadającą uprawnienia Ministerstwa Ochrony Środowiska. Przy spalaniu nie powstają żadne toksyczne związki, powstaje jedynie popiół w ilości 0,06% początkowej wagi, nie zawiera również metali ciężkich.

Zatrzymuje i pochłania wszystkie oleje i produkty ropopochodne z powierzchni wód płynących, stojących i ścieków. 

 

L.p.

Środek sorpcyjny

Rodzaje / wymiary

1

Wąż sorbentowy syntetyczny

? 13cm, L=1,0m

? 13cm, L=1,5m

? 13cm, L=2,0m

? 20cm, L=1,0m

? 20 cm, L=1,5m

? 20cm, L=2,0m

? 20cm, L=3,0m

? 20cm, L=4,0m

2

Poduszka sorbentowa syntetyczna

25 x 25 x 5 cm

40 x 40 x 5 cm

50 x 50 x 5 cm

70 x 70 x 5 cm

25 x 25 x 10 cm

50 x 50 x 10 cm

60 x 60 x 10 cm

70 x 70 x 15 cm

80 x 80 x 15 cm

1m x 1m x 10cm

3

Poduszka sorbentowa okrągła syntetyczna

? 50cm x 10cm

? 60cm x 10cm

?70cm x 10cm

?80cm x 10cm

?100cm x 10cm

4

Chusteczka sorbentowa syntetyczna

180cm x 70cm x 3mm

90cm x 70cm x 3mm

45cm x 35cm x 3mm

 

 

PRZY ZAMÓWIENIACH HURTOWYCH ISTNIEJE  MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY !!!

 

 

eN-TANK

64-100 Leszno
ul. Geodetów 1
telefon: +48 65 520 40 47

twit fb

Na tej stronie używamy ciasteczek ,o których możesz poczytać tutaj. Prosimy o ich akceptację...